נדיר ולנטה

מחקרו של נדיר ולנטה משקף זה מספר שנים את ערכם של מקור והעתק, ושחזור של דימויים והפקה סדרתית. הוא משתמש באלמנטים הלקוחים מאותה השפה, חלקי צילומים ונייר העתקה, ומשתמש בהם כמטאפורות לחד הפעמיות בתרבות זמננו בה ניתן לייצר במהירות ובזול. זהו מדיום אוניברסלי לשעתוק מהיר של מסמכים ודימויים.

הוא משתמש באלמנטים אשר אינם ייחודיים כגון תמונות, רשימות, מסמכים, רישומים ותיאורי ציורים שננטשו או הושלכו, שכבות של אירועים, כוונות, משאלות ומחשבות שעדיין מספרים סיפור, או רקע היסטורי של אירוע במקום ובמסגרת זמן מסוימים.

קראו עוד
נדיר ולנטה

עבודות

גבולות

2016

הבלטה על נייר

קראו עוד
דילוג לתוכן