סוניה שונברגר

סוניה שונברגר עוסקת באיתור עקבות בהיסטוריה הגרמנית. היא מתבססת על ניסיון ביוגרפי ועדויות שמתארות תקופות ועולמות מן העבר, ומפתחת מהם עבודות במגוון מדיומים. היא מתעניינת בשברים הנגלים דרך שינוי והחלפת המערכת הפוליטית או החברתית בעקבות מלחמה, ומשמעות הדבר לגבי הפרט.

היא נפגשה עם אנשים רבים שחוו את מלחמת העולם השנייה בגרמניה, ושוחחה עמם. באמצעות "ארכיב זיכרונות" שאספה, היא בוחנת את הטראומות של עם שלם ואת השלכותיהן על הדורות הבאים.

קראו עוד
סוניה שונברגר

עבודות

Dismissed

2018

פסל המורכז ממאות מפתחות של משטרת גרמניה המזרחית ומתלה צבאי לשעבר בברנדנבורג

קראו עוד
דילוג לתוכן