שימור חפצי אמנות וארכיאולוגיה בסביבה מוזיאליתפלנטה אחרתאמנות במרחב הציבוריהשלט אמר את דברומפגשי אונליין בתערוכה נונפיניטופגוש אותי בפתח תקווהאמצעי מאוחרזמן של מרחק במרחב הציבוריפשיטה משטרתיתגבולות הרשת ואובייקטים של תשוקה